Братята „РАЙТ“ от с. Беляковец

Прекрасен полет с едно двумоторно, американско творение на двама братя от с. Беляковец-Търновско.

null